Select Page

Disclaimer

Continu Klanten geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: 70021864, verleent je hierbij toegang tot de diensten van Continu Klanten.

Continu Klanten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Continu Klanten spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Continu Klanten.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen (mogelijk) zelf inhoud plaatsen op de Website. Continu Klanten oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, althans is dat niet verplicht, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons via de contact informatie zoals vermeld op de Website.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Continu Klanten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Affiliate

Sommige links, op mijn website, funnels, blog en overige (digitale) uitingen, verwijzen naar producten  en diensten van derde partijen en daar krijgt Continu Klanten een affiliate vergoeding voor. Mocht je besluiten om ze, na het klikken op de betreffende link, aan te schaffen.

Goed om te weten is dat de affiliate vergoeding die Continu Klanten (mogelijk) ontvangt jou niks extra’s kost.

Producten en diensten die Continu Klanten promoot zijn altijd beoordeeld door Continu Klanten en waardevol bevonden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Continu Klanten of rechthebbende eigenaren en waar van toepassing haar gebruikers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Continu Klanten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.